SME CHAMPION l สถานการณ์ SME ในภาคตะวันออก กับการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19

SME CHAMPION l สถานการณ์ SME ในภาคตะวันออก กับการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19

ในช่วง SME TALK วันนี้คุยกับ คุณสุมิตร เขียวขจี (เลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย กลุ่มภาคตะวันออก)

[20 มกราคม 2564] เวลา 14.20-14.30 น. ทางวิทยุราชมงคลธัญบุรี
ดำเนินรายการโดย และปิยะพงษ์ เคนทวาย