TotalSoundMagazine EP43 แรงบันดาลใจจากวงดนตรีวงหนึ่งสู่วงดนตรีอีกวงหนึ่ง สร้างบทเพลงอมตะแก่โลกของเสียงเพลง

#TotalSoundMagazine EP43 แรงบันดาลใจจากวงดนตรีวงหนึ่งสู่วงดนตรีอีกวงหนึ่ง สร้างบทเพลงอมตะแก่โลกของเสียงเพลง
.
ดำเนินรายการโดย โยธิน ฤทธิพงศ์ชูสิทธิ์ www.totalsoundmag.com
.
ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ [24 มกราคม 2564] 00.00-00.30 น.
ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #sound