TotalSoundMagazine EP47 นักร้องที่มาพร้อมเสียงที่สรรค์ประทานมาให้ วงคู่หูพี่น้องคู่นี้ที่มีชื่อว่า Carpenters

#TotalSoundMagazine EP47 นักร้องที่มาพร้อมเสียงที่สรรค์ประทานมาให้ กับนักเรียบเรียงอัจฉริยะ ที่เรียบเรียงเพลงได้อย่างหวานน่าฟัง ฟังเรื่องราวของวงคู่หูพี่น้องคู่นี้ที่มีชื่อว่า Carpenters
.
ดำเนินรายการโดย โยธิน ฤทธิพงศ์ชูสิทธิ์ www.totalsoundmag.com
.
ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ [21 กุมภาพันธ์ 2564] 00.00-00.30 น.
ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #sound