มุมมองข่าว l นักวิจัยทดลองสร้างถนนจากหน้ากากอนามัยใช้แล้ว

#มุมมองข่าว l นักวิจัยทดลองสร้างถนนจากหน้ากากอนามัยใช้แล้ว
.
ดำเนินรายการโดย ดร.นิศากร ไพบูลย์สิน
.
ออกอากาศ[ 23 กุมภาพันธ์ 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง #มุมมองข่าว #วิทยุราชมงคลธัญบุรี