มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน l การเลือกตัวแทนนักศึกษา องค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

#มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน l การเลือกตัวแทนนักศึกษา องค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2564
.
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมช่องทางใดบ้าง
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลองหก)
39 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
02 549 4030
.
ดำเนินรายการโดย สุพจน์ ลานนท์
.
ออกอากาศ[4 มีนาคม 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio#FM895