มทร.ตะวันออก เปิดศูนย์จำหน่ายผลผลิตงานฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

พิธีเปิดศูนย์จำหน่ายผลผลิตงานฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มทร.ตะวันออก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้มอบหมายให้ ดร.อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานกล่าวเปิดศูนย์จำหน่ายผลผลิตงานฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์จำหน่ายผลผลิตบริเวณแปลง35ไร่
.
โดย รองศาสตราจารย์ ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์จำหน่ายผลผลิตงานฟาร์มคณะเกษตรฯ เพื่อจำหน่ายสินค้าจากงานฟาร์มคณะเกษตรฯ บางพระ และสินค้าจากนักศึกษา ซึ่งเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม -31 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์จำหน่ายผลผลิตบริเวณแปลง35ไร่ ภายในงานเชิญชวนทุกท่านร่วม ช๊อป: ผลผลิตสินค้าเกษตร ไข่ไก่สด. นมสดพาสเจอไรซ์. นมแพะและนมโค. ไอศกรีม นมสด. ไอศกรีมนมแพะ. ผักสด. ข้าวโพดหวาน. ผลไม้ตามฤดูกาล. ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้สวนครัว. ปลาแดดเดียว ชิม: ผลิตภัณฑ์แปรรูป – ผลผลิตแปรรูปจากสัตว์น้ำ. ดินผสมปลูกต้นไม้ ปุ๋ยคอก มูลโค มูลแพะ มูลไก่ -และด้านหลังศูนย์จำหน่าย จะเป็นร้านกาแฟสด กาสร คาเฟ่ กาแฟสดแม่กำปองจากเชียงใหม่. สวนสัตว์ขนาดเล็ก แพะ แกะ ไก่ กระบือ ป้อนหญ้า ป้อนนม