มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน l นักศึกษาเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกัน

#มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน l นักศึกษาเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกัน
.
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมช่องทางใดบ้าง
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลองหก)
39 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
02 549 4030
.
ดำเนินรายการโดย สุพจน์ ลานนท์
.
ออกอากาศ[ 8 กรกฎาคม 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio#FM895