มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครเข้าสอบมาตรฐานอาชีพ ICT ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ค่าธรรมเนียม 250 บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เปิดรับสมัครบุคลากรทางการศึกษา อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการ “การประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟท์แวร์” โดยทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI) ได้เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับการประเมินสมรรถนะอาชีพเพื่อรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานอาชีพ การันตีความสามารถโดยประกาศนียบัตรจาก TPQI ซึ่งทางสถาบันฯได้เปิดรับการประเมินมาตรฐานอาชีพจำนวน 3 อาชีพ ดังนี้ 1.อาชีพนักพัฒนาระบบ (Software Development) 2.อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ (System Analyst) 3.อาชีพนักทดสอบระบบ (Software Tester) ระยะเวลาสอบประมาณ 3-5 ชม. ต่ออาชีพ รูปแบบการสอบเป็นแบบออนไลน์ผ่านระบบโปรแกรม zoom ลักษณะข้อสอบ มีทั้งแบบเลือกตอบและแบบปฏิบัติ ค่าธรรมเนียมการสอบ 250 บาทต่อคนต่ออาชีพกำหนดการจัดประเมิน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 27 ก.ค 2564 สนใจลงทะเบียนสอบได้ทุกวันที่ https://www.tpqi-ictprogram.com/code โดยสิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ที่ไม่เคยผ่านการประเมินมาตรฐานอาชีพกับ TPQI มาก่อนเท่านั้น เข้าดูรายละเอียดได้ที่ www.rmutt.ac.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 08-5553-5679

ณัฐพล ดีอุต วิทยุราชมงคลธัญบุรี รายงาน