มุมมองข่าว l เปิดแล้วรถไฟสีแดง ชวนนั่งฟรี 4 เดือน

มุมมองข่าว l เปิดแล้วรถไฟสีแดง ชวนนั่งฟรี 4 เดือน
– สิงคโปร์จะเปิดประเทศในอีก 1 เดือน หากประชาชน 80% ได้รับวัคซีนครบ 2 โดส
.
ดำเนินรายการโดย ดร.นิศากร ไพบูลย์สิน
.
ออกอากาศ[ 10 สิงหาคม 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง #มุมมองข่าว #วิทยุราชมงคลธัญบุรี