มทร.ธัญบุรี ร่วมกับองค์กรชั้นนำ ชวนนักศึกษาร่วมโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ From Gen Z to be CEO ประจำ 2564 ปั้น CEO รุ่นใหม่ 12,000 คน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 11 สถาบันการศึกษาและองค์กรชั้นนำ ชวนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ From Gen Z to be CEO ประจำ 2564 ระหว่างวันที่ 15 ส.ค.- 10 ก.ย.2564 มีหลักสูตร ได้แก่
.
1.หลักสูตร Prerequisite “Start Up Entrepreneurial Mindset”
2.หลักสูตร Prerequisite “Social Devotion”
3.แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ส่งออกเพื่อ การสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่
4.วิเคราะห์สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ เพื่อทำการตลาดและสร้างแบรนด์สินค้าไทยเพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ
5.เจาะลึกแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ระหว่างประเทศ
6.รู้ทันระบบขนส่งสินค้าออนไลน์ด้วย Logistic อย่างครบวงจร
7.อัพเดตเทรนต์เทคโนโลยีให้อยู่รอดในยุคดิจิทัล
8.ภาษาอังกฤษพิชิตตลาดดิจิทัล
9.Road to Digital Economy (Huawei)
.
สำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่สอบผ่าน 60% จะได้รับทันที e-Certificate จากโครงการฯ สอบผ่าน 80% ได้ทำแบบทดสอบเข้มข้นต่อเพื่อคัดเลือก 500 รายที่จะได้รับสิทธิพิเศษเข้าร่วมอบรมหลักสูตร EXCLUSIVE TRAINING PROGRAM ที่จัดขึ้นสำหรับโครงการ From Gen Z to be CEO เท่านั้น เพื่อเข้าร่วม True Start Up Program ที่จัดโดย True Digital Academy และ Top 100 คนแรก จะได้เข้าร่วมคลาสเรียนพิเศษจาก TikTok TIKTOK AS A TOOL FOR FUTURE OPPORTUNITY WORKSHOP ได้รับสิทธิในการพิจารณาเข้าร่วมฝึกงานกับหน่วยงานและองค์กรชั้นนำ อาทิ กระทรวงพาณิชย์ True Huawei TikTok EXIM BANK สอบถามข้อมูลได้ที่ 06 1989 9453 หรือ 0 2549 3085
.
ดาริสา ตระกูลเง็ก วิทยุราชมงคลธัญบุรี รายงาน