TwoToneTalk l Twotonetalk : ท่อมๆ แวยูโกลาสไนท์

TwoToneTalk l Twotonetalk : ท่อมๆ แวยูโกลาสไนท์ กระท่อมคือพืชสมุนไพรชาวบ้านที่เคยถูกตีตราว่าเป็นยาเสพติดให้โทษมาเนิ่นนาน จนกระทั่งวันนี้กระท่อมได้ถูกนิรโทษกรรม หลุดพ้นจากการเป็นยาเสพติด ถูกชุบตัวให้เป็นพืชสมุนไพรเต็มตัว เราจะมีแนวทางในการใช้กระท่อมให้ปลอดภัยได้อย่างไร รายการในสัปดาห์นี้จึงอยากชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของกระท่อมพืชสมุนไพรตัวใหม่ของไทยที่น่าจับตา
.
ดำเนินรายการโดย อ.พลอย ศรีสุโร และ อ.ตปากร พุธเกส
.
ออกอากาศ [28 สิงหาคม 2564 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio#TwoToneTalk