มุมมองข่าว l 5จี สิ่งมหัศจรรย์ของจีน จับต้องได้น่าลงทุน หนุนเศรษฐกิจโลกพ้นวิกฤติ

มุมมองข่าว l 5จี สิ่งมหัศจรรย์ของจีน จับต้องได้น่าลงทุน หนุนเศรษฐกิจโลกพ้นวิกฤติ
-อเมริกาเริ่มก่อนใคร !! ใช้โดรนส่งเวชภัณฑ์ ยารักษาโลก อย่างเต็มรูปแบบ
.
ดำเนินรายการโดย ดร.นิศากร ไพบูลย์สิน
.
ออกอากาศ[ 31 สิงหาคม 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง #มุมมองข่าว #วิทยุราชมงคลธัญบุรี