มทร.พระนคร ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัยโควิด

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร จัดโครงการ “ราชมงคลรวมใจสู้ภัยโควิด” โดยเปิดรับบริจาคทุนทรัพย์ จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคุณวรรณา มณีบุตร์ คุณจุลินทร์ รังษีสิงห์พิพัฒน์ และ ผศ.กมล พรหมหล้าวรรณ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร เป็นผู้แทนมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับ รศ.นพ.วัชรพงศ์ ปิยะภาณี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ณ โถงพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร ซึ่งได้มีการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องวัดระดับออกซิเจนปลายนิ้ว เครื่องวัดความดัน ชุด PPE ป้องกันการสัมผัสเชื้อ และหน้ากากอนามัย N95
.
ณัฐวุฒิ เศษกำปัง สื่อสารองค์การราชมงคลพระนคร รายงาน