มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รับมอบสมุนไพรยาฟ้าทะลายโจร และ ชุดPPE จากบริษัท ฟิกเซอร์ ซิสเทม (ประเทศไทย) จำกัด

รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พร้อมด้วย อาจารย์ชัยศักดิ์ คล้ายแดง รองอธิการบดี และ ผศ.ดร.สายชล ชุดเจือจีน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รับมอบสมุนไพรยาฟ้าทะลายโจร ขนาด 100 เม็ด จำนวน 200 ขวด และชุดPPE จำนวน 50 ชุด จาก คุณวุฒิกร เสมาพิทักษ์ ตัวแทนบริษัท ฟิกเซอร์ ซิสเทม (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ใช้สำหรับดำเนินการดูแลให้บริการนักศึกษา และบุคลากรในสถานการณ์โควิด-19
.
ฐิติรัตน์ แสงบุญเกิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รายงาน