สุขทุกวัยด้วยภูมิปัญญาไทยสร้างสรรค์ I EP 17.พืชสมุนไพรลดภัยเบาหวาน

สุขทุกวัยด้วยภูมิปัญญาไทยสร้างสรรค์ I EP 17.พืชสมุนไพรลดภัยเบาหวาน

โรคเบาหวาน (Diabetes mellitus) เป็นภาวะที่ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้ให้เกิดพลังงานได้อย่างเต็มที่ โดยมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของการหลั่งหรือทำงานของอินซูลิน (Insulin) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่สร้างจากตับอ่อนเพื่อใช้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด เมื่อน้ำตาลไม่ได้ถูกใช้จึงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นกว่าระดับปกติ
ประเทศไทย เป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศที่มีอัตราความชุกของโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยคนไทยเสียชีวิตจากโรคเบาหวานมากถึง 200 รายต่อวัน นอกจากนี้ยังพบว่า 1 ใน 11 คนไทยที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ป่วยเป็นโรคเบาหวานประมาณ 5 ล้านคน (กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค, 2563)
ผู้ป่วยเบาหวานจำนวนมาก มีภาวะโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากน้ำตาลในเลือดผิดปกติ เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะความดันโลหิตสูง เป็นต้น และปัจจุบัน สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีรายงานพบว่าผู้เป็นเบาหวานถ้าเกิดการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะมีอาการหรือภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงกว่าผู้ที่ไม่เป็นเบาหวาน
พืชสมุนไพร จัดเป็นยารักษาโรคที่ได้จากธรรมชาติ พบหาได้ง่ายตามครัวเรือน เนื่องจากใช้ในชีวิตประจำวันในการปรุงเป็นอาหาร และยังสามารถนำมาใช้เป็นยาทางเลือกหนึ่งในการรักษาและป้องกันโรคเบาหวานด้วย พืชสมุนไพรที่ใช้ในการป้องกันและรักษาโรคเบาหวาน ส่วนใหญ่มักมีรสขม เช่น มะระ มะระขี้นก บอระเพ็ด ฟ้าทะลายโจร นอกจากนี้ยังมีการศึกษาและพบว่าพืชสมุนไพรไทย จำนวนมากกว่า 1,000 ชนิด มีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดได้

ทุกวันอาทิตย์ 8.00 น. ทาง FM 89.5 MHz
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี