มทร.ธัญบุรี เปิดบริการ RMUTT PRIVILEGES CARD สะดวก สบาย สมาร์ท รับบัตร ผ่าน LINE สนับสนุนสู่การเป็น RMUTT Smart University

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พัฒนาระบบทรัพยากรการเรียนรู้แบบดิจิทัลไลฟ์สไตล์ RMUTT Smart Privilege Class check-in และ Smart Map เพื่อสนับสนุนการเป็น RMUTT Smart University ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยี Digital Card มาใช้เป็นบัตร Privilege เสริมเพิ่มเติมจากบัตรแข็ง ซึ่งสามารถใช้ในการใช้สิทธิ์ต่างๆของนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา บุคคลากร ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนมหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University อย่างแท้จริง สำหรับการใช้งานในระบบ เป็นการรวมบริการ RMUTT Digital Services ของมหาวิทยาลัย เช่น ระบบข่าวสาร ระบบเช็คชื่อเข้าชั้นเรียน ระบบจองห้องออนไลน์ ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรม ระบบ e-vote และอื่นๆอีกมากมาย
.
นอกจากนี้ ยังสามารถสะสมแต้ม เพื่อแลกของรางวัลและส่วนลดจากร้านค้าชั้นนำ โดยเพิ่มเพื่อนจาก LINE ID @rmuttprivilege ในกรณีที่กดเข้ามาครั้งแรก สมาชิกจะต้องลงทะเบียน เพื่อรับบัตรประเภทต่างๆ โดยแบ่งออกเป็นบริการบัตร 4 ประเภท ได้แก่ 1.Student Privilege : บัตรนักศึกษา 2.Staff Privilege : บัตรบุคลากร 3.Guest Privilege : บัตรศิษย์เก่า 4.Alumni Privilege : บัตรบุคคลภายนอก โดยสมาชิก 1 ท่าน สามารถมีบัตร Digital Card ได้หลายใบ เมื่อสมาชิกลงทะเบียน ระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลจากทาง API ของทางมหาวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบสถานะของสมาชิก ยกเว้นบุคคลภายนอก
.
ณัฐพล ดีอุต วิทยุราชมงคลธัญบุรี รายงาน