สาขาการจัดการโรงแรม มทร.ธัญบุรี ร่วมประกวดชิ้นงานนวัตกรรมด้านการจัดการครัวและการประกอบอาหาร ในการแข่งขันทำอาหารรูปแบบวิถีใหม่สไตล์ “New Normal”

ชมรมการโรงแรมและนวัตกรรมการบริการ ร่วมกับรายวิชาศิลปะการประกอบอาหารตะวันตก ชวนผู้ที่สนใจเข้าชมการประชันฝีมือทำอาหารของเชฟรุ่นใหม่ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง Microsoft Team และถ่ายทอดสดผ่านทางแฟนเพจ Facebook Professional Hotel& Hospitality Club ในวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00-17.00 น. ร่วมชม ร่วมเชียร์ให้กำลังใจกับ Chef New Normal Style ตามวันเวลาดังกล่าว
.
ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ ได้แก่ 1.เชฟธีรภัทร ตียาสุนทธานนท์ (เชฟอาร์) :Team Captain-Professional Chef Thailand 2.อาจารย์สราวุธ เนียรวิทูรย์ (อ.แมน): อาจารย์จากวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ม.รังสิต 3.อาจารย์วรลักษณ์ ป้อมน้อย (อ.อ๊อฟ) : อาจารย์จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร
.
ชิงเงินรางวัลมากกว่า 6,000 บาท ทั้งยังได้ร่วมชมการประกวดชิ้นงานนวัตกรรมด้านการจัดการครัวและการประกอบอาหารของนักศึกษาจากการบูณาการกับรายวิชาศิลปะการประกอบอาหารตะวันตก สนับสนุนโดย สาขาการจัดการโรงแรมและคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
.
ณัฐพล ดีอุต วิทยุราชมงคลธัญบุรี รายงาน