TwoToneTalk l บาดแผลทางใจ ทำอย่างไรจะหาย

TwoToneTalk l บาดแผลทางใจ ทำอย่างไรจะหาย
.
บาดแผลในจิตใจของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกัน เรื่องร้าย ๆ ที่เกิดขึ้นกับคนหนึ่ง อีกคนอาจจะมองเห็นว่าเป็นเล็กน้อยก็เป็นได้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบทำให้รู้สึกถึงการถูกคุกคามในชีวิต หรือรู้สึกถึงความเป็นอันตราย และส่งผลทางจิตใจรวมทั้งมีผลระยะยาวต่อการใช้ชีวิต นับว่าเป็นบาดแผลทางใจทั้งสิ้น ซึ่งอาจเกิดได้จากการมีประสบการณ์ตรงหรือได้ยินได้ฟังมาจากบุคคลอื่นที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ได้ วิธีการรับมือให้เริ่มจากการรับรู้ความรู้สึกของตัวเอง ไม่จำเป็นต้องปฏิเสธความรู้สึก จากนั้นจึงหาวิธีการรับมือกับอารมณ์ และให้กลับมาอยู่กับปัจจุบัน รวมทั้งอาจใช้เทคนิคการผ่อนคลาย ๆ ต่าง เช่ นการหายใจช้า หรือจัดหาวัตถุที่จะช่วยเยียวยาจิตใจของเราได้
.
ดำเนินรายการโดย อ.พลอย ศรีสุโร และ อ.ตปากร พุธเกส
.
ออกอากาศ [9 ตุลาคม 2564 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio#TwoToneTalk