คณาจารย์นักศึกษา มทร.อีสาน ร่วมพลังทำจิตอาสา ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในเขตอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งเกิดเหตุมวลน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) ล้นตลิ่ง เอ่อท่วมชุมชนตามเส้นทางน้ำลำเชียงไกร เช่น อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา อำเภอโนนสูง ซึ่งมีระดับน้ำท่วมสูงกว่า 2 เมตร โดยมีผู้ประสบภัยกว่า 200 หลังคาเรือน นั้น
.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ภายใต้การกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี ได้มอบหมายนโยบายให้หน่วยงานต่างภายในมหาวิทยาลัย ร่วมช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นต่างๆ อย่างเร่งด่วน ซึ่งคณาจารย์และนักศึกษา มทร.อีสาน ได้ลงพื้นที่ให้บริการทางวิชาการแก่ ผู้ประสบอุทกภัย อย่างเต็มกำลัง เช่น วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ สถาบันสหสรรพศาสตร์ มทร.อีสาน นำนักศึกษากว่า 40 คน ลงพื้นที่จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยการบรรเทาความเดือนร้อน โดยได้ระดมกำลังไปช่วยซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์ทางการเกษตร ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ณ วัดบ้านอ้อ ต.กำปัง อ.โนนไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่ให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงระบบไฟฟ้าในบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย พร้อมกันนี้ได้นำยาเวชภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากจากโรงพยาบาลโชคชัย ไปมอบให้กับผู้ที่มาใช้บริการอีกด้วย ทั้งนี้ทาง มทร.อีสาน ยังคงเร่งดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง
.
นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมซึ่งทางคณาจารย์และนักศึกษา มทร.อีสาน ได้นำความรู้ความสามารถเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหลังจากประสบอุทกภัย ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ด้านบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
.
วราภรณ์ นามบุตร งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ มทร.อีสาน รายงาน