เป็นเรื่องเป็นราว l กัมพูชา เปิด “สีหนุวิลล์-เกาะรง” รับนักท่องเที่ยวต่างชาติฉีดวัคซีนครบโดส 30 พ.ย.นี้

เป็นเรื่องเป็นราว l – สธ.ดันแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือกและสมุนไพรไทย ฟื้นฟูประเทศหลังโควิด 19
– จีนพัฒนา “คอมพิวเตอร์ควอนตัม” เร็วกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์อันดับ 1 ในโลก “ล้านล้านล้านล้านเท่า”
– กัมพูชา เปิด “สีหนุวิลล์-เกาะรง” รับนักท่องเที่ยวต่างชาติฉีดวัคซีนครบโดส 30 พ.ย.นี้
.
ดำเนินรายการโดย วัชรินทร์ คันทะชา @เล่าเป็นเรื่อง
.
ออกอากาศ [24 พฤศจิกายน 2564 ] ติดตามรับฟังได้ทาง#เป็นเรื่องเป็นราว #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #แพทย์แผนไทย #แพทย์ทางเลือก #สมุนไพรไทย #คอมพิวเตอร์ควอนตัม #สีหนุวิลล์