Check 4 Drive I EP.30 – วิธีใช้งานปุ่ม Push Start ที่ผู้ใช้รถควรรู้

Check 4 Drive I EP.30 – วิธีใช้งานปุ่ม Push Start ที่ผู้ใช้รถควรรู้
ในรถรุ่นเก่า ยังคงต้องใช้กุญแจบิดเพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ ล๊อคหรือ ปลดล๊อคประตูรถ แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป สำหรับรถยนต์รุ่นใหม่ๆในปัจจุบัน จะมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาปรับแต่ง ให้รถมีความทันสมัยมากขึ้น ตั้งแต่การสตาร์ทรถ โดยไม่ต้องเสียบกุญแจ ที่เรียกว่า “ปุ่มPush Start”
———————-
คลังความรู้ยานยนต์ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
เช็คความพร้อมทั้งคุณและรถ ไขข้อข้องใจทุกปัญหารถยนต์
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมยานยนต์
ดร.นภดล กลิ่นทอง และวัชรินทร์ คันทะชา
ทุกวันอาทิตย์ 18.00 น. ทาง FM 89.5 MHz
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี
ทันสมัย เข้าใจรถ เข้าใจคุณ