มทร.ธัญบุรี รับนโยบาย อว.เดินหน้า “1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย” สร้างอัตลักษณ์หัตถกรรมจักสานไม่ไผ่ สุ่มไก่เกรดพรีเมียม ของดี-ของฝากประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

“1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย” หรือโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.ปกรณ์เกียรติ์ เศวตเมธิกุล รองคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลบ้านหอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โดย ผศ.ดร ปกรณ์เกียรติ์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ บริษัท วงศ์ไผ่ จำกัดและชุมชนกลุ่มจักสานไม้ไผ่ตำบลบ้านหอย จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ตำบลบ้านหอย เพื่อพัฒนาและยกระดับกระบวนการผลิตสุ่มไก่เกรดพรีเมี่ยม พัฒนาอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของชุมชน (สุ่มไก่เกรดพรีเมี่ยม) สร้างรายได้และยกระดับเศรษฐกิจของชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเอง ในส่วนการตลาด ได้นำผลิตภัณฑ์ขายบนเว็บไซต์ โซเซียลมีเดีย การดำเนินโครงตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ
.
ด้านประธานกลุ่มวิสาหกิจวิสาหกิจหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ตำบลบ้านหอย นายสำรวย อ่อนเกิด กล่าวว่า สุ่มไก่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมาก สร้างรายได้ให้กับชุมชน สุ่มไก่ 1 เถา มี 5 ใบ ราคาอยู่ที่ 500- 700 บาท แต่เมื่อมีโควิด-19 ระบาด ทำให้ยอดการสั่งสุ่มไก่ลดลง อาจารย์จาก มทร.ธัญบุรี จึงได้เข้ามาให้ความรู้ แนะนำเทคนิค คิดค้นลวดลายสุ่มไก่เกรดพรีเมียม พัฒนาช่องทางการตลาด ผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ตำบลบ้านหอย จ.ปราจีนบุรี สามารถเลือกซื้อสินค้าได้ทาง banhoishop.com (บ้านหอยช้อปดอทคอม)
.
ณัฐพล ดีอุต วิทยุราชมงคลธัญบุรี รายงาน