นักศึกษาอุตสาหกรรมการบริการการบิน คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ฝึกอบรมกับบางกอกแอร์ เสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ ปฏิบัติงานจริงอย่างมืออาชีพ

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการการบิน ได้จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพในสถานประกอบการ RMUTT Sky Expedition – Explore and Expand your Aviation Knowledge with BATC ณ บริษัท บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ศูนย์ฝึกการบิน BATC จ.สุโขทัย เพื่อให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ที่ได้รับในห้องเรียนกับความรู้จากสถานประกอบการ
.
ซึ่งในโครงการนี้ นักศึกษาจะได้เห็นของจริง เรียนรู้และสัมผัสกับบรรยากาศจริงอย่างมืออาชีพตามสมรรถนะของหลักสูตรอุตสาหกรรมการบริการการบิน โดยโครงการ RMUTT Sky Expedition ที่จัดขึ้นนี้มีระยะเวลาถึง 14 วัน นักศึกษาในสาขาจะได้เรียนรู้ เข้าชมในหลายกิจกรรมด้วยกัน เช่น การบรรยายหัวข้อ “Aircraft General Knowledge เกี่ยวกับการทำงานของระบบต่าง ๆ ภายในเครื่องบิน การปฏิบัติของนักบินขณะทำการบิน รวมถึงกิจกรรมพิเศษ “Around the Airport Tour – Explore and Discover how the airport works” ให้นักศึกษาได้เยี่ยมชมการทำงานของหน่วยงานต่างๆที่ปฏิบัติงานภายในสนามบินสุโขทัย การทำงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ การสาธิตของหน่วยดับเพลิงสนามบินสุโขทัย เยี่ยมชมเครื่องบินฝึกบริเวณลานจอดเครื่องบิน การนำทางในอากาศเรียนรู้หลักการปฏิบัติของนักบินในขณะทำการบินเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขึ้นบินจริง ได้ขึ้นสังเกตการณ์เที่ยวบินจริงกับครูการบิน รวมถึงทำการบินด้วยตนเองกับเครื่องฝึกบินจำลอง
.
ณัฐพล ดีอุต วิทยุราชมงคลธัญบุรี รายงาน