Innovation for Life I EP.75 การพัฒนาของโควิดสายพันธุ์ใหม่

Innovation for Life I EP.75 การพัฒนาของโควิดสายพันธุ์ใหม่

การพัฒนาสายพันธุ์ของโควิด กับวัคซีนป้องกัน ที่เป็นนวัตกรรม / รณรงค์การฉีดวัคซีนเพื่อตัวเอง ครอบครัว และสังคมช่วงปีใหม่ / ธรรมาภิบาลของผู้นำที่เสนอตัวเข้าชิงผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ผู้นำต้องโชว์วิสัยทัศน์
.
ดำเนินรายการโดย ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ และ ผศ.ดร.ศรากุล สุโคตรพรหมมี
ทางวิทยุราขชมงคลธัญบุรี FM 89.5MHZ
คลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต