เพลินภาษานานาสาระ l ฝึกฝนให้เป็นคนมีมารยาท

เพลินภาษานานาสาระ l ฝึกฝนให้เป็นคนมีมารยาท
.
มารยาทในการรับประทานอาหารแบบจีน แบบญี่ปุ่น แบบไทย และแบบตะวันตก
.
ดำเนินรายการโดย
อาจารย์โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล
Sopon Satornsumritpol
อาจารย์ประจำสาขาภาษาตะวันออกคณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
.
ออกอากาศ[5 มกราคม 2565 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #วิทยุราชมงคล #เพลินภาษานานาสาระ