All around the world l ดับเพลิงเกาหลีใต้ เตือนทาสแมว แมวเป็นต้นเหตุทำไฟไหม้บ้านกว่า 100 หลังในช่วง 3 ปี

All around the world l – อิสราเอล เผยผลทดสอบวัคซีนโควิด 19 เข็ม 4 สร้างภูมิคุ้มกันสูงถึง 5 เท่า
– ดับเพลิงเกาหลีใต้ เตือนทาสแมว แมวเป็นต้นเหตุทำไฟไหม้บ้านกว่า 100 หลังในช่วง 3 ปี
– สวิสเซอร์แลนด์ อนุญาตให้ประชาชนเปลี่ยนเพศได้อย่างง่ายดาย ตั้งแต่ 1 ม.ค.2565 เป็นต้นไป
.
ดำเนินรายการโดย ปิยะพงษ์ เคนทวาย และ อาทิตยา ปักกะทานัง
.
ออกอากาศ[ 9 มกราคม 2565] ติดตามรับฟังได้ทาง#Allaroundtheworld #รอบโลก #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #โควิด #COVID #โอไมครอน #โอมิครอน #วัคซีนโควิด #แมว #ทาสแมว #ไฟไหม้ #เปลี่ยนเพศ