มุมมองข่าว l Ottobots หุ่นยนต์อัตโนมัติส่งอาหารในสนามบินประเทศสหรัฐอเมริกา

มุมมองข่าว l Ottobots หุ่นยนต์อัตโนมัติส่งอาหารในสนามบินประเทศสหรัฐอเมริกา
.
ดำเนินรายการโดย ดร.นิศากร ไพบูลย์สิน
.
ออกอากาศ[11 มกราคม 2565] ติดตามรับฟังได้ทาง #มุมมองข่าว #วิทยุราชมงคลธัญบุรี