มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือ มทร.ธัญุบรี เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบสอบตรง เปิดรับกลุ่มนักเรียนที่จบหลักสูตร ปวช. ปวส. กศน. และ สายอาชีพ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค.2564 – 11 ก.พ.2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนวันที่ 5 มีนาคม 2565 สอบข้อเขียนวันที่ 13 มีนาคม 2565 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันที่ 26 มีนาคม 2565 สอบสัมภาษณ์วันที่ 26 มีนาคม 2565 ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์วันที่ 2 เมษายน 2565 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ทาง www.oreg.rmutt.ac.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ มทร.ธัญบุรี 0-2549-3613 ถึง 5
.
เรียบเรียงโดย อาทิตยา ปักกะทานัง
รายงานโดย ณัฐพล ดีอุต