มุมมองข่าว l กรมประมง “ปิดอ่าวไทย” 90 วัน 15 ก.พ.- 15 พ.ค.65 ฝ่าฝืนปรับสูงสุด 30 ล้าน

มุมมองข่าว l กรมประมง “ปิดอ่าวไทย” 90 วัน 15 ก.พ.- 15 พ.ค.65 ฝ่าฝืนปรับสูงสุด 30 ล้าน
.
ดำเนินรายการโดย ดร.นิศากร ไพบูลย์สิน
.
ออกอากาศ[ 1 มีนาคม 2565] ติดตามรับฟังได้ทาง #มุมมองข่าว #วิทยุราชมงคลธัญบุรี