HealthyTime l โควิด 19 vs ไข้เลือดออก อาการแตกต่างกันอย่างไร

HealthyTime l – โควิด 19 vs ไข้เลือดออก อาการแตกต่างกันอย่างไร
– กรมอนามัย ย้ำกลุ่มเด็กวัยเรียน หญิงท้อง – ให้นมบุตร ผู้มีปัญหาสุขภาพ หลีกเลี่ยงการทำ IF หวั่นกระทบสุขภาพ
– 5 เหตุผล ทำไม “ผู้สูงอายุ” เสี่ยง “ซึมเศร้า” มากกว่าที่คิด
.
ดำเนินรายการโดย อาทิตยา ปักกะทานัง
.
ออกอากาศ [31 มีนาคม 2565] ติดตามรับฟังได้ทาง#Healthytime #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #fm895MHz #โควิด #COVID #ไข้เลือดออก #if #ผู้สูงอายุ #ซึมเศร้า