HealthyTime l แนะนำดูแลสุขอนามัย อาหาร น้ำ อากาศ ปลอดภัย

HealthyTime l – แนะนำดูแลสุขอนามัย อาหาร น้ำ อากาศ ปลอดภัย
– แนวโน้มวัยรุ่น มีความเครียดสูง มากกว่าวัยทำงาน 4 เท่า
– แนะนำวิธีกักตัวในบ้าน เมื่อต้องอยู่กับผู้ป่วยโควิด-19
.
ดำเนินรายการโดย ภานุมาศ หัฐบูล
.
ออกอากาศ [14 เมษายน 2565] ติดตามรับฟังได้ทาง#Healthytime #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #fm895MHz #โควิด19 #covid19 #วัยรุ่น #กักตัว #เครียด