มทร.รัตนโกสินทร์ จัดพิธีส่งมอบสวนหย่อม และอาคารเอนกประสงค์ รอบเขตพระราชฐานชุมชนสุโขทัย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย รศ. ดร. อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และอาจารย์ ร่วมต้อนรับ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ในพิธีส่งมอบสวนหย่อม และอาคารเอนกประสงค์ รอบเขตพระราชฐานชุมชนสุโขทัย (ซอยราชวิถี 26 ตรงข้ามสวนจิตรลดา)
.
ในการนี้ รศ. ดร. อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี เข้ารับมอบทุนสนับสนุนโครงการจิตอาสาปรับภูมิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชนสุโขทัย สำหรับกำแพงภาพวาดจิตรกรรมบริเวณรอบสวนหย่อม และอาคารเอนกประสงค์ จากผู้บัญชาการทหารบก และร่วมพูดคุยถึงแนวทางในการพัฒนาปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่อื่นต่อไป
.
ณัฐพล ดีอุต วิทยุราชมงคลธัญบุรี รายงาน