คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำนักวิชาการจากทั่วโลกร่วมเสวนาเรื่อง “สอนออนไลน์อย่างไร ให้เด็กไม่เบื่อ”

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สอนออนไลน์อย่างไร ให้เด็กไม่เบื่อ” ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม L307 คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร ภายใต้โครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผ่านการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและฝึกปฏิบัติจริง
.
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการนำเสนอผลงานเรื่อง“อาจารย์หุ่นยนต์ (Ajarn Robot)” จากโครงการวิจัยการพัฒนาหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการประกวดในงาน SPECIAL EDITION 2022 – INVENTION GENEVA EVALUATION DAYS ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยมี ดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย และการนำเสนอผลงานที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง เรื่อง “ห้องปฏิบัติการดีจัง” จากโครงการวิจัยห้องฝึกปฏิบัติการและศูนย์การเรียนรู้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการฝึกปฏิบัติจริง โดยอาจารย์พรคิด อั้นขาว เป็นผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
.
นันทนา สีมา สื่อสารองค์การราชมงคลพระนคร รายงาน