มรดกไทย l การสังเกตข้างขึ้น ข้างแรมในปฏิทินจันทรคติที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนไทย

มรดกไทย l มรดกเพลงไทย นำเสนอเพลง โลกแห่งความฝัน
/มรดกวิถีไทย การสังเกตข้างขึ้น ข้างแรมในปฏิทินจันทรคติที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนไทย รวมทั้งการสังเกตกลุ่มดาวต่างๆที่ปรากฏอยู่บนท้องฟ้าที่เกิดจากความเชื่อ วัฒนธรรมและอาชีพของผู้คนและการจินตนาการ
/ มรดกทางภาษา นำเสนอเรื่องหลักการเจรจาต่อรองให้ประสบความสำเร็จเช่น ความจริงใจ ความเข้าใจ การยอมรับ การสื่อสาร
.
ดำเนินรายการโดย อ.สมพงษ์ บุญหนุน
.
ออกอากาศ[ 26 พฤษภาคม 2565] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #มรดกไทย #FM895