มุมมองข่าว l มหา’ลัยจีนเตรียมสร้างตำรา ‘มรดกวัฒนธรรมจับต้องไม่ได้’

มุมมองข่าว l มหา’ลัยจีนเตรียมสร้างตำรา ‘มรดกวัฒนธรรมจับต้องไม่ได้’
.
ดำเนินรายการโดย ดร.นิศากร ไพบูลย์สิน
.
ออกอากาศ[ 14 มิถุนายน 2565] ติดตามรับฟังได้ทาง #มุมมองข่าว #วิทยุราชมงคลธัญบุรี
ภาพจาก https://www.jeenthainews.com/