CultureTravel l แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ชิม ช้อป สุดโดดเด่นในประเทศไทย ในฐานะเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 l 2 พฤศจิกายน 2562