มทร.สุวรณภูมิ จับมือสภาอุตสาหกรรมและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี ปั้น นักศึกษาสู่มาตรฐานสากล


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้โครงการสหกิจศึกษา กับ นายธนทัต ชวาลดิฐ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี และนายชัยชนะ เดชแพร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี เพื่อส่งเสริมศักยภาพและความสามารถด้านทักษะฝีมือแรงงานของนักศึกษาให้สูงขึ้นทัดเทียมมาตรฐานสากล ณ หอประชุมสภามหาวิทยาลัย ฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)
ธนัชพร ปานเนาว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รายงาน