ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมเดินการกุศลราชมงคลสุวรรณภูมิ สัมพันธ์ ครั้งที่ 13 วันที่ 18 มกราคมนี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินการกุศลราชมงคลสุวรรณภูมิ สัมพันธ์ ครั้งที่ 13 เพื่อนำรายได้ทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกลาง 0 3570 9083 หรือ ที่งานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ 0 3570 9103

ธนัชพร ปานเนาว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รายงาน