สภากาชาดไทย ชวนเยาวชนร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนราชการุณย์ ครั้งที่ 19 “พลังเยาวชน หัวใจอาสา รักษ์ป่า รักษ์โลก”

RMUT TALK l สภากาชาดไทย ชวนเยาวชนร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนราชการุณย์ ครั้งที่ 19

RMUT TALK l สภากาชาดไทย ชวนเยาวชนร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนราชการุณย์ ครั้งที่ 19 “พลังเยาวชน หัวใจอาสา รักษ์ป่า รักษ์โลก”.คุณสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย .ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม กิจกรรมค่ายเยาวชนราชการุณย์ ครั้งที่ 19 “พลังเยาวชน หัวใจอาสา รักษ์ป่า รักษ์โลก” ระหว่าง 22-26 มีนาคม 2563 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กและเยาวชน ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชื่อมั่นในตนเองและรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 256 4020-1 หรือ 087 600 0689 ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio

โพสต์โดย FM 89.5 สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี เมื่อ วันพุธที่ 15 มกราคม 2020