ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี จำนวน ๒ เครื่อง