บัณฑิตใหม่จากมทร.ล้านนา คว้ารางวัลนานมี ไฟน์อาร์ต อะวอร์ด รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


กลุ่มบริษัทนานมี จัดโครงการประกวดวาดภาพฮอร์ส อะวอร์ด สำหรับเยาวชน และผลงานจิตรกรรม นานมี ไฟน์อาร์ต อะวอร์ด สำหรับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้เข้าสู่ปีที่ 13 ในหัวข้อ “ธรรมชาติ พฤกษา พนาลี” เพื่อช่วยกระตุ้นเตือนให้สังคมไทยรู้สำนึกรักและหวงแหนธรรมชาติอันเป็นสมบัติของแผ่นดิน และเป็นต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตมากมายทั้งป่าไม้ สัตว์ป่าและพรรณพืช อีกทั้งเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการมุ่งรักษาและต่อยอดตามแนวทางศาสตร์พระราชาด้านการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย ผู้ชนะนานมี ไฟน์ อาร์ต อะวอร์ด ได้แก่ นายภานุพงศ์ คำฝั้น ศิลปินจาก จ.เชียงใหม่ บัณฑิตใหม่จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดเผยถึงผลงานว่า ได้ตีความคำว่า ธรรมชาติ พฤกษา พนาลี ไม่ได้หมายถึงในป่าใหญ่ แต่ต้องการสื่อถึงธรรมชาติที่อยู่ใกล้ตัว ซึ่งศิลปินมีบ้านเกิดอยู่ที่ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ซึ่งยังมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คนและธรรมชาติพึ่งพาอาศัยและดูแลซึ่งกันและกัน ในน้ำมีปลาในนามีข้าว มีผักหญ้าและพืชพรรณธรรมชาติ มีสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติในระบบนิเวศที่สมบูรณ์ จึงใช้โทนสีเหลืองทองเพื่อบ่งบอกถึงความอบอุ่นของแสงอาทิตย์ยามเช้าและยามเย็นในชนบท และที่อุ่นใจมากกว่า คือการที่มนุษย์และธรรมชาติเกื้อหนุนกันในทุกด้าน