มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำขยะเหลือใช้ พัฒนาผลงาน “อินโนเวสต์ : ชุดนวัตกรรมวัสดุเพื่อ เพื่อการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง”


นายประชุม คำพุฒ และนายธวัชชัย อริยะสุทธิ หน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำขยะเหลือใช้ พัฒนาผลงาน “อินโนเวสต์ : ชุดนวัตกรรมวัสดุเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง” ออกแบบรูปร่างวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์ใหม่ โดยนายประชุม อธิบายว่า “อินโนเวสต์ : ชุดนวัตกรรมวัสดุเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง” เป็นการออกแบบรูปร่างและส่วนผสมของวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์ ใหม่ ใช้ขยะมูลฝอยจำนวนมากในครัวเรือน ในชุมชนที่เกิดขึ้นทุกวัน เช่น ขวดน้ำพลาสติก ถุงพลาสติก กล่องโฟม หรือเศษโฟมและเศษกระดาษ นำมาบดย่อยให้เป็นมวลรวมละเอียดได้ด้วยเครื่องบดที่มีจำหน่ายทั่วไป ขยะมูลฝอยที่ต้นทางทั้ง 4 ชนิดนี้ มีความเบาและมีความเหนียวในตัวเอง จึงนำมาเป็นส่วนผสมในวัสดุประเภทต่างๆ ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์แล้วพบว่า มวลรวมจากขยะมูลฝอยจะมีความคุ้มค่ามากกว่า ได้ผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อก อิฐบล็อกปูพื้น อิฐบล็อกตัวหนอน อิฐบล็อกประสาน แผ่นซีเมนต์บอร์ด แผ่นฝ้าเพดาน และแผ่นใยอัดสำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ ได้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามข้อกำหนดของ มอก. และสามารถนำไปใช้งานได้จริง การันตีด้วยรางวัลเหรียญทองแดง จากการประกวดในงาน The 70th International Trade Fair Ideas Inventions New Products (iENA2018) ณ ประเทศเยอรมัน และ รางวัลพิเศษ The 1ST Institute Inventors and Researchers in I.R.IRAN (FIRI Award) – The Best Invention จากประเทศอิหร่าน