มทร.ศรีวิชัย ทำบรรจุภัณฑ์สินค้าจากผลิตภัณฑ์กล้วยสู่เชิงพาณิชย์

สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการ “การทำบรรจุภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์กล้วย” สู่เชิงพาณิชย์ เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองเสาธง ตำบลควนรู–คูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยมี อาจารย์ณัฐวุฒิ จันศรีบุตร ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการ และมีนายถั่น จุลนวล ประธานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองเสาธงให้เกียรติมาเปิดงานและกล่าวต้อนรับคณะผู้จัดโครงการ โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์กล้วยให้ตรงกับความต้องการของตลาด จะช่วยให้ตัวสินค้าดูน่าสนใจและ ทำให้ผู้พบเห็นเกิดความประทับใจในตัวสินค้ามากยิ่งขึ้น