การตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง


1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
– นายปราชญ์ชนินทร์ คงโพธิ์รอด (รหัสผลงาน RT076)

2. รางวัล POPULAR VOTE จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
– นายอธิคม ขัติยศ (รหัสผลงาน RT040)