สถานีวิทยุ มทร.ธัญบุรี จัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์


เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ ห้องประชุมธัญกาฬ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี
.
ผู้ชนะเลิศได้แก่ นายปราชญ์ชนินทร์ คงโพธิ์รอด ซึ่งแนวคิดในการออกแบบผลงานครั้งนี้ มาจากการใช้ตัว R ซึ่งเป็นตัวอักษรเริ่มต้นของ RMUTT และ RADIO นำมาดีไซน์เป็นลายเส้นที่ลดทอนองค์ประกอบลง ผสมผสานกับ icon ที่แสดงถึงลำโพง และคลื่นความดังของเสียงที่จุดกำเนิดมาจากรูปวงกลมที่เป็นจุดร่วมกันกับตัว R ซึ่งมีความหมายถึงการกระจายเสียงจากรายการวิทยุของ RMUTT
.
สีที่ใช้ ใช้สีนํ้าเงินเข้ม (ROYAL BLUE) ซึ่งเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย ผสมกับสีชมพูสะท้อนแสงที่ให้ความรู้สึกแอคทีพ สนุกสนาน และมีชีวิตชีวาโลโก้เน้นให้เป็นโลโก้แบบมินิมอล ไม่ซับซ้อน สามารถนำไปใช้งานต่อได้โดยง่าย เช่นงานสื่อสิ่งพิมพ์ สกรีนผ้า ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์อื่นๆ