สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกับ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง ส่งแม่เต่าตนุคืนทะเลตรัง

นายสันติ นิลวัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง เปิดเผยว่า สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง นำเต่าตนุเกยตื้นซึ่งรักษาจนหายเป็นปกติแล้ว นำไปปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ โดยเต่าตนุตัวดังกล่าวเกยตื้น เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา พบบริเวณหาดหยงหลิง ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง ห่างจากชายฝั่งทะเลประมาณ 700 ม. เป็นเต่าตนุ เพศเมีย ขนาดความยาวของกระดอง 83 ซม. กว้าง 75 ซม. น้ำหนัก 47 กก. สภาพแรกพบอ่อนแรง มีเพรียงและตะไคร่น้ำเกาะอยู่ทั่วร่างกาย โดยนำมารักษาและอนุบาล ณ สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รวม 6 เดือน จนกระทั่งเต่ามีการตอบสนองต่อการรักษา และมีสภาวะร่างกายที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถกินอาหารได้เอง ว่ายน้ำดำน้ำได้ปกติ จึงนำมาปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติบริเวณหาดวิวาห์ใต้สมุทร ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง พร้อมจัดเวรเฝ้าระวังในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือหากเต่าทะเลกลับมาเกยตื้นซ้ำอีก