กรอบข่าวเช้าวันศุกร์ l วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์​2564

กรอบข่าวเช้าวันศุกร์ l วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์​2564

ดำเนินรายการโดย อาทิตยา ปักกะทานัง และปิยะพงษ์​ เคนทวาย
ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz

วิทยุราชมงคลธัญบุรี,

ออกอากาศวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์​2564 เวลา 04.00-04.30 น.