SME CHAMPION by ดร.เกษม l เปลี่ยน Mind set ตั้งรับการฟื้นตัวของธุรกิจ 2564

SME CHAMPION by ดร.เกษม l เปลี่ยน Mind set ตั้งรับการฟื้นตัวของธุรกิจ 2564

ในช่วง SME TALK โดย ดร.เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัท 40 เค แอนด์ พี จำกัด และที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พาไปติดตามบทสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านอาหารในกรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ที่สร้างวิกฤตให้เป็นโอกาสในช่วงที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19

ติดตามบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจกันได้ในรายการ SME CHAMPION

สนใจอ่านบทความทั้งหมดของ ดร.เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม จากหนังสือ “ตังค์หาง่าย”​ ติดต่อได้ทกับทีมงานรายการ SME CHAMPION

#SME_Champion 14.00-14.30 โดย ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร และ ปิยะพงษ์ เคนทวาย

[4 มีนาคม 2564] .
#SME_Champion, #วิทยุราชมงคลธัญบุรี, #SME, #เอสเอ็มอี,