มรดกไทย l ประวัติความเป็นมาของ พิธีบายศรีสู่ขวัญ

#มรดกไทย l มรดกเพลงไทย นำเสนอเพลง “ฝากรัก”
/มรดกวิถีไทย ประวัติความเป็นมาของ พิธีบายศรีสู่ขวัญ
/ มรดกภูมิปัญญาไทย บายศรีสู่ขวัญ” เป็นประเพณีสำคัญเพื่อการสู่ขวัญในทุกโอกาส
.
ดำเนินรายการโดย อ.สมพงษ์ บุญหนุน
.
ออกอากาศ[25 มีนาคม 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #มรดกไทย #FM895