สุขอาสา l อาสาสมัครช่วยงานธนาคารเลือด

#สุขอาสา l มนัส คนอาสา ‘ศิลปินข้างกำแพง สิงห์บุรี สู่พรสวรรค์นอกตำรา
// อาสาสมัครช่วยงานธนาคารเลือด
.
ดำเนินรายการโดย ณัฐพล ดีอุต
.
ออกอากาศ[2 เมษายน 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio
#สุขอาสา #เราทำความดีด้วยหัวใจ #อาสา #จิตอาสา #อาสาสมัคร #คิดอาสา #คนอาสา #ภารกิจจิตอาสา #ยิ่งให้ยิ่งได้